Mål effekten av egen teamledelse

Krav og forventninger til lederrollen er mange og store. Det er ikke alltid like enkelt å vite om intensjonen gir ønsket effekt, eller om forventning og antakelser stemmer overens.

Team Leader View gir deg et tydelig bilde på ditt teams ståsted målt i forhold til 14 ulike styrkefaktorer for produktivitet og engasjement. I tillegg får du  som teamleder viktig informasjon om effekten teamledelsen har på teamet.