Takk!

Takk! Dette lille ordet som sier så mye og rommer enda mer. Det favner glede, takknemlighet og verdsettelse, Det er med å bygge tillit. Det forteller deg at jeg ser deg og du meg.

Hvorfor er vi ofte så tilbakeholdne på å si takk? Tenk hvor mye mer velvilje det skaper når du sier takk for noe noen har gjort? Selv om det var forventet. Selv om det er jobben deres, deres ansvar eller oppgave.

Vi lever i en verden der dagen stadig skal fylles med flere og flere gjøremål. Vi sprer tid, fokus og krefter over et vidt spekter av områder. Vi er travle. Mye foregår digitalt. De personlige møtene sjeldnere. Det går fort.

Desto viktigere å stoppe opp litegranne og si takk. Legge merke til hva andre bidrar med og sette ord på det. Legger du til et smil og blikk-kontakt gir det opplevelse av å bli sett og verdsatt. Møter du ikke vedkommende ansikt til ansikt kan du send en mail, sms eller snap. Eller ta noen minutter og ring vedkommende som har gjort noe som gjorde din dag bedre, enklere eller hyggeligere.

Si takk til den som hjelper deg å lykkes. Si takk til de rundt deg som får deg til å strekke deg. De du møter som gjør at du lærer noe om deg selv. Eller hun som tar med seg kaffekoppen til deg og han som rydder bort noe som ikke var hans jobb. Verdsett teamet som jobbet dag og natt for å få ferdig prosjektet i tide, den tålmodige kunden og den ekstra serviceinnstilte leverandøren. Til den som åpner dører, både de fysiske, mentale og ikke minst mulighetsdørene. Kanskje er det medarbeideren som våget å komme med nye forslag, eller den nyeste ansatte som påpeker noe dere som har vært lenge i gamet har sett dere blinde på? Si takk når du opplever at noen gleder deg, for noe som er vakkert, får deg til å tenke i nye baner eller rett og slett bare ser deg. Si takk til sjefen til, til lærerne som følger barnet ditt gjennom skoledagen. Si takk selv om du ikke alltid er like begeistret for alt de gjør og ikke gjør. Si takk til de som på frivillig basis bruker av tiden sin for at dine barn skal oppleve noe ekstra kjekt og få økt verdi i livet sitt.  Og vil du ha en ekstra utfordring legger du til noen ord bak. “Takk for at du er så tålmodig, ansvarsfull, ivaretakende, modig, tydelig, grundig… osv.” Når du ser kvaliteten og egenskapen som ligger bak og setter ord på det bidrar du til å styrke selvfølelsen.

Når vi opplever oss sett og verdsatt strekker vi oss lenger, vi får litt ekstra krefter,  og kan i større grad hente frem kreativiteten vår. Et takk er med på å bygge tillit.

Hvem i din omkrets, jobb, familie, venner, naboer er det på tide å si en takk til? Gjør det i dag. Og forsett i morgen.

Med små og store takk blir verden litt hyggeligere og varmere og dagen litt gladere og lysere.

Takk for at du leste innlegget!

Hvordan møter vi fremtiden?

Lederskap

vår komplekse verden stilles det stadig større krav til oss. På NHOs årskonferanse var omstilling det store tema og spørsmålet er: Hvordan møter vi fremtiden? Vi skal håndtere store mengder informasjon og forholde oss til et større antall saker enn noen gang tidligere. Nye yrker dukker opp, nye behov skal møtes. Det nedbemannes og omstilles i høyt tempo, endring er konstant og det er krav om tilgjengelighet 24/7.

Dette er krevende. Vi håndterer det stort sett, men det har en pris dersom vi ikke er bevisste hva vi gjør. Det er litt som å stå på toppen av bakken med ski på beina og sette utfor med glød og iver. Ned kommer vi på en eller annen måte, men gleden blir større og mestringsopplevelsen bedre når teknikken sitter og kroppen er sterk og smidig.

Slik er det med relasjonene rundt oss og måten vi kommuniserer på også. Jo bedre vi er på sosial kompetanse og relasjonsferdigheter, dess bedre blir opplevelsene og samhandlingen vi skaper. Måten vi kommuniserer på blir tydeligere og mer målrettet, misforståelser og konflikter reduseres og trivsel, engasjement og resultat øker.

Når usikkerhet, kompleksitet og endring råder stiller det andre og nye krav til oss. Vi må tenke nytt og vi må handle annerledes. Verden er sakte i ferd med å bevege seg videre fra en hierarkisk lederstil med begrenset påvirkningsmulighet, til behov for en lederstil som i langt større grad evner å involvere og engasjere medarbeidere og team. Det er behov for å tenke helhetlig. Den nye lederstilen som kreves, er systeminspirert ledelse med plattform i relasjonssystem intelligens. Lange og tunge ord, men kraftfullt innhold!

Ledere som ønsker å ligge i forkant, som vil utvikle og ta vare på dyktige medarbeidere og ledertalenter, kommer ikke videre uten å tenke nytt. Fremtidens leder må sette av tid og fokus til å skaffe seg ferdigheter, kunnskap, kompetanse og verktøy for å bli bedre på sosiale ferdigheter, kunne se og tenke helhetlig. Dette er viktig for å kunne håndtere den stadig økende graden av komplekse sosiale relasjoner i team og grupper, være nyskapende, ta gode beslutninger, holde engasjement oppe OG skape gode resultater på bunnlinjen.

Medarbeidere i dag vil involveres. De vil være med å påvirke. De ønsker å bli tatt på alvor. De vil bli hørt. Og de har mye bra å komme med som er verdt å høre! Det fordrer imidlertid at du som leder er villig til å lytte og at budskapet formidles på en konstruktiv måte. Er du i tillegg villig til å tenke helhetlig og ut over egen avdeling og enhet, har du en kjempefordel. Har du medarbeidere som er løsningsorienterte og ikke bare flytter på problemene og fordeler skyld, har du grunnlag for suksess.

I systeminspirert ledelse er relasjonskompetanse en vesentlig del. Her flyttes fokus fra en reaktiv til en proaktiv tilnærming og løsningsfokus.

Når fokus flyttes fra det problemorienterte «hvem gjør hva mot hvem» til et mer åpent og spørrende «Hva er i ferd med å skje”, eller “hva er behovet”,  “hva trenger vi nå?», åpnes det automatisk opp for en annen måte å lytte og være i dialog på. Det gir rom for bedre samhandling, informasjonsflyt, effektivitet, tillit og trygghet. Energien brukes på å skape og finne løsning, istedenfor å holde stand og vokte sitt revir. Det skapes eierskap til løsning og veien fremover. Det er ikke sikkert alle er 100% enige, men det er heller ikke alltid det som er det optimale så sant man har felles retning fremover.

Det krever å forholde seg til mengden informasjon og kompleksiteten vi må håndtere hver dag. Når samarbeidet i team og grupper fungerer godt er det lettere å møte store oppgaver og krav med energi og positivitet.

Øv deg på å tenke helhetlig og være nygsjerrig på behov fremfor å finne problemårsak.

Spør deg selv: Hva er dette et signal om?

Vær lyttende og undrende.

Vil du lese mer om systeminspirert ledelse har Anne Rød skrevet en glimrende bok som heter “Endring – systeminspirert ledelse i praksis.”

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale om hvordan du kan implementere en mer systeminspirert lederstil på din arbeidsplass.

Er helse på arbeidsplassen leders ansvar?

Ledelse og helse

Latteren sitter løst når en gjeng glade ledere møtes til BusinessBooster. Tema denne gangen er ledelse & helse og det hele begynner med laser fokus på absurde vaner vi har lagt oss til.

Aud Skogen, can-san. fysioterapeut med mange års erfaring fra helsefremmende arbeid i næringinslivet, tar oss med på en liten virkelighets reise. Snakk om å få en påminner, oppvekker og reality check! Om du er en av dem som henger over bordet, med skuldrene oppunder ørene, blikket stivt fest på pc skjermen, sår i øynene fordi du har glemt å blinke, knær kollapset som en kalv under bordet for å gi litt støtte til den stakkars kroppen din, – kjerne muskulatur som er parkert, – ja,  – da vet du hva jeg mener. Eller kanskje du er en av dem som må holde ut i sinnssyke sko en hel arbeidsdag for å se fin ut, – eller du jobber innen helse og må løfte på måter som kroppen din aldri var designet for? 

Er helse på arbeidsplassen leders ansvar? 

Ethvert firma med respekt for seg selv, litt størrelse, eller et innarbeidet verdigrunnlag, har innført helsefremmende tiltak. Det er lovpålagt, og det er ikke rocket science at god helse er sagt å føre til redusert sykefravær. Likevel… trening i arbeidstiden, helsestudio, bedriftsidrettslag, konkurranser eller hev-senk funksjon på arbeidsstasjon gjør likevel liten forskjell om vi glemmer det viktigste, nemlig bevisstgjøringen i alle de daglige gjøremålene.

Det er her ledelsen kommer inn. Som ledere er vi synlige, det vi gjør legges merke til og vi er rollemodeller for den kulturen vi vil utvikle. Når vi er i  psykisk og fysisk balanse har vi det bedre og yter mer. Vi står bedre rustet til å møte utfordringer, stå løpet ut når det behøves. God helse og en sterk kropp gir stamina. Modige ledere må ha en sterk kropp som fungerer. Mennesker med god fysisk holdning inngir til mer tillit og har mer gjennomslagskraft enn mennesker med slapp og “unnskyld meg” holdning. For å sette det litt på spissen: Kan man ikke engang holde kroppen sin oppe og se verden i øynene, hvordan skal man da tro på gjennomføringevnen?

En leder som bærer seg selv utstråler trygghet og tillit.

Kjære leder, – du er synlig! Du gjør en forskjell! Er du bevisst hva du formidler? Vet du, at om du tar knebøy mens du venter ved kopimaskinen, vil dine ansatte ikke bare trene lattermusklene, men du risikerer også at de inspireres til å finne egne “sniktrenings muligheter”.

Hvor mange sniktreningsmuligheter kan du finne  på din arbeidsplass?

Her er noen av våre tips godt blandet med idèer fra BusinessBooster samlingen:

– Løpe opp trappene til kontoret
– Bruke hev/senk  funksjon på skrivebord
– God sittestilling, – ikke sitte for lenge
– Parkere et stykke unna kontoret/møter eller går av bybanen et stopp tidligere
– Gå ut og gå når vi skal diskutere/løse problemstillinger
– 2 minutes dance parties
– Stå/gå når vi snakker i telefon
– Holde dagsmøter stående (ref møtestruktur)
– Ler hver dag – mye!
– Øyegymnastikk (hvert hjørne av pc’en + diagonalene) inspirert av PCG Bergen
– Pausegym – strekk, bøy og tøy – inspirert av Evry
– Og for å huske alt dette i en travel hverdag: Henge opp fargerike påminnere!

Ingenting av dette krever særlig mye tid, men det krever bevisstgjøring! Man får så uendelig mye igjen for bedre fokus, mindre smerter, gladere arbeidsdag, triveligere fellesskap og ikke minst selvfølelse og mestring!

I det små og på kort sikt handler det om den enkeltes helse, reduserte sykefravær, trivsel og overskudd. I det store og på lang sikt handler det om verdigrunnlag, ha muskler til å stå løpet ut når det gjelder, signaler selskapet sender ut og fellesskapet som etablerers.

Medarbeideres helse avhenger av de valg ledelsen tar. Å arbeide for helse og trivsel på arbeidsplassen handler i første omgang om å skape en plattform for de ansattes ytelse og utvikling.

BusinessBooster er en uformell arena der ledere kan inspirere, inspireres, dele kompetanse, få faglig påfyll, knytte kontakter og få ny energi. Følg med for oppdatering og påmelding til neste BusinessBooster eller registrer deg på denne linken om du vil ha informasjon «før alle andre».

Vi gleder oss til neste gang!

7 karakteregenskaper gode ledere har til felles – del 3

Blogg_lederskap_3

Lederrollen krever. Du skal yte ditt beste, overbevise og være troverdig. Det krever utholdenhet og indre trygghet.

Hvordan du føler deg og hva du tenker om deg selv, din mestringsevne og dine lederegenskaper, gir seg utslag i hvordan du opptrer og forholder deg. Vi følger lettere mennesker som utstråler trygghet og som har et sikkert og åpent kroppsspråk. Som leder legges du merke til fire ganger mer enn andre! Derfor er også måten du fremstår på, og hva du signaliserer gjennom det, av betydning for din gjennomslagskraft og troverdighet.

#3. Selvtillit inspirerer! En god leder har tillit til seg selv og viser tillit til andre.

En god leder må være trygg i seg selv og fremstå med selvtillit i lederrollen for å kunne lede og vise retning på en troverdig måte. En slik person inspirerer, vekker tillit og kan hente ut det beste hos den enkelte og teamet for å nå oppsatte mål.

Refleksjon til selvinnsikt. Tenk etter og spør deg selv:

Hva er mine beste egenskaper og hva trenger jeg for å utstråle mer trygghet og tydelighet?

Når jeg står foran speilet og ser på meg selv med et vennlig og åpent blikk, hvilke tre ord beskriver meg?

På hvilken måte bidrar min kroppsholdning til at jeg fremstår som en trygg og sikker leder?

Hva kan jeg forbedre?

Her kan du lese tidligere innlegg:

# 1 av 7 karakteregenskaper gode ledere har til felles.

# 2 av 7 karakteregenskaper gode ledere har til felles.

Karaktertrekk # 4  kommer i neste blogginnlegg. Husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt og få oppdatering og en samlet oversikt over de 7 karakteregenskapene gode ledere har til felles når alle 7 er publisert.

7 karakteregenskaper gode ledere har til felles – del 2

Blogg_lederskap_2

Når du spenner lederbuer har du mulighet til å være et forbilde for andre.

Kulturen på arbeidsplassen er et speilbilde av det lederskapet som utøves, på godt og vondt. Vi må våge å spørre oss selv om hva en god leder er. Hvilke personlighetstrekk er nødvendig for godt lederskap? Hva kjennetegner god ledelse? God ledelse kommer ikke av seg selv og er ikke tilfeldig.

Her er del 2 av  7 karakteregenskaper gode ledere har til felles.

#2. En god leder er entusiastisk, har engasjement og viser begeistring i forhold til lederrollen, oppgaver og arbeid.

Vi responderer mer åpent og er mer imøtekommende overfor mennesker som er synlig opptatt av at det de gjør er viktig og meningsfullt, og som viser oppriktig begeistring og engasjement. En god leder må, både i ord og handling, være er en kilde til inspirasjon og en motivator i forhold til oppgaver som skal håndteres og mål skal nås. Selv om en leders ansvar og rolle er forskjellig fra teamets, gjør en god leder det som må gjøres og bretter opp ermene og tar i et tak når det trengs.

Refleksjon til selvinnsikt. Tenk etter og spør deg selv:

Hva vekker min begeistring og synliggjør min entusiasme?

Går ord og handling hånd i hånd i mitt lederskap?

Hvordan inspirerer jeg folk rundt meg til å yte sitt beste?

Hvordan ville det styrket mitt lederskap om jeg oftere brettet opp ermene og tok i et tak?

Her kan du lese  del 1 av 7 karakteregenskaper gode ledere har til felles.

Karaktertrekk # 3  kommer i neste blogginnlegg. Husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt, – da får du oppdatering og en samlet oversikt over de 7 karakteregenskapene gode ledere har til felles etter at alle 7 er publisert.

7 karakteregenskaper gode ledere har til felles

Blogg_lederskap

Når vi leder andre mennesker er vi rollemodeller for atferd, holdning og fremferd. Det vi gjør legges merke til og vektlegges i langt større grad enn vi ofte tror. Er du klar til å spenne lederbuen med meg og utvikle ditt lederskap?

Kulturen på arbeidsplassen er et speilbilde av det lederskapet som utøves, på godt og vondt. Vi må våge å spørre oss selv om hva en god leder er. Hvilke personlighetstrekk er nødvendig for godt lederskap? Hva kjennetegner god ledelse? God ledelse kommer ikke av seg selv og er ikke tilfeldig.  

Her er nr. 1 av  7 karakteregenskaper gode ledere har til felles.

#1. En god leder har en eksemplarisk karakter!

Det er grunnleggende nødvendig at en leder er troverdig. Man må ha tillit til og kunne stole på vedkommende. En god leder viser gjennom atferd og fremferd at ord og handling følger hånd i hånd og vinner på den måten folks tillit. Ekte autoritet er ikke autoritær, men vokser frem gjennom respekt og anerkjennelse av karakteregenskaper som troverdighet og tillit.

Refleksjon til selvinnsikt. Tenk etter og spør deg selv:

Hvordan bygger jeg tillit til mine medarbeidere?

Holder jeg det jeg lover?

Er jeg ærlig, tydelig og besluttsom, eller snakker jeg folk etter munnen for å unngå konflikt?

Hva kan jeg gjøre, eller slutte å gjøre, for å styrke min troverdighet og bygge tillit?

Karaktertrekk # 2  kommer i neste blogginnlegg. Husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt, – da får du oppdatering og en samlet oversikt over de 7 karakteregenskapene gode ledere har til felles etter publisering.

Slik blir du modigere

Feel the fear

Stopper frykt deg i å gjøre det du drømmer om? Blir du sittende låst i ønsker som aldri realiseres fordi tanken på å feile eller lykkes blir for stor?

Er du redd for å slutte, redd for å begynne, – redd for å være synlig, – redd for å være usynlig?  Er du redd for å leve? Eller noe annet?

Vi har så mange ting vi kan være redde for – i stor og liten skala. Noen ganger er vi redd for det som skjer, noen ganger redd for det som ikke skjer.

Vi er redd for å miste noen vi er glad i, være alene, endring, ulykker…  Noen ganger er vi mer redd for det som krever handling av oss.  Som å ta initiativ, gripe ordet, holde foredrag, beslutte, være nær…

Vi er redde for å bli avvist, for å lykkes, for å feile, for å være hjelpeløs, miste ansikt, håpe, ikke få våre forventninger innfridd, være sårbar, bli lurt, drømme, –  og ikke minst er vi redd for å ikke kunne håndtere det som møter oss.

 

Slik blir du modigere

Det er flere ting som er en forutsetning for å redusere frykt. Noe av det mest effektive jeg vet og som jeg igjen og igjen ser virkelig nytter, er når vi utvikler større tillit og tro på oss selv og vår egen evne til å håndtere det som møter oss, – uansett hva det er. Vi må våge å tørre. Vi må se frykten direkte i øynene, innrømme for oss selv hva vi er redde for. Våge å kjenne på følelsene som kommer frem. Gripe tankene som ligger bak. Først når ting kommer klart frem i lyset, er det mulig å gjøre noe med det. Som i eventyrene når trollene sprekker i sollyset.

Ikke lett, men fullt mulig. Det er nødvendig å bruke tid til refleksjon og selvinnsikt. Det hjelper å ha gode venner ved vår side. Venner som ser oss, tror på oss, heier på oss, – og som tåler at vi lykkes. Det hjelper også godt på å en god coach ved sin side.

Jeg skal ikke si at jeg elsker frykt, men det jeg liker ved frykten er at i møte med den, når jeg ser den inn i hvitøyet, så kjenner jeg at jeg LEVER. Frykten blir mindre, smuldrer vekk og blir borte. Igjen står viljen til å gjennomføre, eie mitt liv, mine valg, og en mestringsfølelse som er ubeskrivelig deilig.

Det er liv i frykten når vi våger å møte den. Når vi gjør det vi er redd for. Du bestemmer! Skal frykten vinne over deg eller skal du vinne over frykten?

Våger du?
Er du klar for å gripe livet ditt og LEVE!!!

Legg inn kommentar og fortell hvordan du overvinner frykt!

– Og du, – liker du det du leser, så la meg få vite det ved at du klikker liker på innlegget og deler videre.