Takk!

Takk! Dette lille ordet som sier så mye og rommer enda mer. Det favner glede, takknemlighet og verdsettelse, Det er med å bygge tillit. Det forteller deg at jeg ser deg og du meg.

Hvorfor er vi ofte så tilbakeholdne på å si takk? Tenk hvor mye mer velvilje det skaper når du sier takk for noe noen har gjort? Selv om det var forventet. Selv om det er jobben deres, deres ansvar eller oppgave.

Vi lever i en verden der dagen stadig skal fylles med flere og flere gjøremål. Vi sprer tid, fokus og krefter over et vidt spekter av områder. Vi er travle. Mye foregår digitalt. De personlige møtene sjeldnere. Det går fort.

Desto viktigere å stoppe opp litegranne og si takk. Legge merke til hva andre bidrar med og sette ord på det. Legger du til et smil og blikk-kontakt gir det opplevelse av å bli sett og verdsatt. Møter du ikke vedkommende ansikt til ansikt kan du send en mail, sms eller snap. Eller ta noen minutter og ring vedkommende som har gjort noe som gjorde din dag bedre, enklere eller hyggeligere.

Si takk til den som hjelper deg å lykkes. Si takk til de rundt deg som får deg til å strekke deg. De du møter som gjør at du lærer noe om deg selv. Eller hun som tar med seg kaffekoppen til deg og han som rydder bort noe som ikke var hans jobb. Verdsett teamet som jobbet dag og natt for å få ferdig prosjektet i tide, den tålmodige kunden og den ekstra serviceinnstilte leverandøren. Til den som åpner dører, både de fysiske, mentale og ikke minst mulighetsdørene. Kanskje er det medarbeideren som våget å komme med nye forslag, eller den nyeste ansatte som påpeker noe dere som har vært lenge i gamet har sett dere blinde på? Si takk når du opplever at noen gleder deg, for noe som er vakkert, får deg til å tenke i nye baner eller rett og slett bare ser deg. Si takk til sjefen til, til lærerne som følger barnet ditt gjennom skoledagen. Si takk selv om du ikke alltid er like begeistret for alt de gjør og ikke gjør. Si takk til de som på frivillig basis bruker av tiden sin for at dine barn skal oppleve noe ekstra kjekt og få økt verdi i livet sitt.  Og vil du ha en ekstra utfordring legger du til noen ord bak. “Takk for at du er så tålmodig, ansvarsfull, ivaretakende, modig, tydelig, grundig… osv.” Når du ser kvaliteten og egenskapen som ligger bak og setter ord på det bidrar du til å styrke selvfølelsen.

Når vi opplever oss sett og verdsatt strekker vi oss lenger, vi får litt ekstra krefter,  og kan i større grad hente frem kreativiteten vår. Et takk er med på å bygge tillit.

Hvem i din omkrets, jobb, familie, venner, naboer er det på tide å si en takk til? Gjør det i dag. Og forsett i morgen.

Med små og store takk blir verden litt hyggeligere og varmere og dagen litt gladere og lysere.

Takk for at du leste innlegget!

Hvordan skape team som presterer bedre?

teambilde egenprodusert

Hvordan skape team som presterer bedre? De fleste som har vært i arbeidslivet en stund har vært del av et fantastisk team en gang eller to, en rekke «sånn passe» team og noen skuffende team.

Det er enkelt å konkludere med at forskjellene mellom kvaliteten på teamene avhenger av medlemmene. Noen ganger er det faktisk utskiftninger som skal til for å oppnå produktivitet. Andre ganger består et team av høyproduktive individualister som rett og slett ikke klarer å samarbeide effektivt. Potensialet er så stort, men gir skuffende resultater.
Et velfungerende team klarer oppgaver som enkeltindivider ikke kan klare alene. Det er selve eksistensen av teamet som skaper resultatene. De teamene oppstår sjeldent tilfeldig.

Et av de mest omfattende og ambisiøse nyere studier har fokusert på sammenhengen mellom «connectivity» (forbindelsesdyktighet) mellom teammedlemmer og prestasjoner.  «Connectivity» er sett på som som en vedvarende faktor, og plasseringen på den vedvarende faktoren, høy eller lav, avhenger av hva slags interaksjon det er mellom teamets medlemmer. Når «connectivity» var høy, økte interaksjonen mellom teammedlemmene og genererende dialog oppsto, mens når «connectivity» var lav, begrenset den interaksjon, og tilhørende genererende dialog.

Det som er slående med dette studiet er hvor naturlig og enkelt det hele virker. Hvor avgjørende kvaliteten på samhandlingen mellom mennesker er for å oppnå resultater. Høytpresterende team har også tydelige mål med høy grad av ferdigstilling. De responderer når utfordringer oppstår og de holder hverandre ansvarlige for de avtalene de har blitt enige om.

Forrige uke var C-MOMENTUM i Amsterdam og møtte grunnleggerne av TEAM DIAGNOSTIC™ (Internasjonalt anerkjent team evalueringsverktøy). Jeg noterer meg at amerikanske visjoner har en tendens til å være inspirerende på en slik måte at det nærmest kribler etter å komme ordentlig i gang her i Norge.

Grunnleggernes visjon er at den tiden skal komme hvor organisasjoner ikke lenger trenger noe verktøy for å diagnostisere team. At foreldre kommer hjem fra jobb uten å være sliten av å jobbe i organisasjoner hvor samhandling er krevende. De har mer overskudd til å leke med sine barn og lærer dem samtidig den kunsten det er å samhandle, kommunisere og samarbeide. Så når våre barn skal ut på sine arenaer for lek, sport og læring behersker de kunsten i praksis. Kjenner du også at det kribler?

Det essensielle med Team Diagnostics er at det jobbes med teamet som et system der man ser på helheten og hva som kreves for å skape et så godt team som overhodet mulig. Teamet måles langs to akser, -produktivitet og positivitet. De teamene som har kjørt en Team Diagnostics prosess har i snitt en 20% økning i team prestasjoner.

I praksis gir evalueringen et bilde av hvor teamet behøver å sette fokus for å være et høyproduktivt og høypositivt team som klarer seg, ikke bare i forhold til frister, konkurranse, budsjett og mål, men også i forhold til trivsel, lederskap, kreativitet, samhandling og tillit. Gjennom å styrke teamet, styrkes også den enkeltes prestasjoner.

GRATIS Team Leader View

Presset på enhver teamleder for å forbedre teamprestasjoner er kontinuerlig. Nå er det en enkel måte å møte den utfordringen på; the Team Leader View™, et redskap til å påvirke den mest grunnleggende visdom av ledelse: Det som blir målt kan lettere håndteres. Klikk her for å få en gratis Team Leader View™ evaluering. Du får et helhetlig bilde av hvordan du som teamleder ser ditt team, samt målt effekten av din teamledelse.

Leder du team og har lyst å ta en uforpliktende prat med oss, vil vi gjerne at du tar kontakt. Kjenner du noen som leder team og grupper håper jeg du vil dele artikkelen med dem.

 

Kilder:
Team Coaching International
Losada, M. og Heaphy, E. (2004) Constructive Connectivity.

EQ for prosjektledere

EQ_grafikk

La oss for enkelhets skyld si at du er prosjektleder. Da tipper jeg at du har opplevd frustrasjon i rollen. Utfordringer med at folk snakker forbi hverandre, at folk gjør noe annet enn det du trodde dere hadde avtalt.

Du har sikker vært borti noen «vanskelige medarbeidere» og lurt på hva du kan gjøre for å motivere prosjektdeltakerne til å yte ekstra. Kanskje du til og med har opplevd å kjøre et helt prosjekt i mål, for så å se at resultatet «sklir ut i sanden» og ikke blir tatt i aktiv bruk.

For å være en effektiv endringsagent, enten i rollen som prosjektleder, leder i linjen, rådgiver, konsulent eller medarbeider er det ikke nok å være tung på det faglige. Vi må evne å kommunisere på en slik måte at budskapet blir mottatt og forstått, ikke bare avlevert.  Vi må kunne håndtere hverdagspolitikken i organisasjonen og vi må kunne bidra til god dynamikk sammen med andre. Det er lettere sagt enn gjort – og det kommer ikke av seg selv! Det begynner med EQ . Effektive ledere har nemlig én ting felles: Emosjonell intelligens.

Emosjonell intelligens består av flere forskjellige egenskaper som selvbevissthet, selvkontroll, motivasjon, empati og sosiale ferdigheter. Et spennende, stort og viktig felt det ikke er gjort i en håndvending å tilegne seg, men som det er fullt mulig å lære seg. Jeg er opptatt av menneskers samhandling, utvikling av EQ  og den relasjonskompetansens som må ligge til grunn for å forstå hverdagspolitikken og hvordan man på best mulig måte skal bevege seg i organisasjonskulturer for å oppnå resultater og samtidig ivareta livskvalitet.Det er langt fra alle som har dette med i bagasjen fra barndommen av og som navigerer med største letthet og selvfølge i det organisatoriske landskap. Det krever faktisk en god del bevisstgjøring og trening. 

Som prosessleder og organisasjon-& relasjonssytem coach har jeg jobbet med mange ledere, bedrifter og systemer på nettopp dette temaet. Jeg har hørt lederes frustrasjon over å ikke nå frem, teamledere som ikke får teamet til å fungere og prosjektledere som ikke får til hensiktsmessig kommunikasjon.

En idé oppstår på bakgrunn av et behov og i samtaler med Majken Askeland i Comoxie ble konseptet “EQ for prosjektledere født”. Vi så behovet for et praktisk, anvendbart program rettet spesielt mot prosjektledere der Majkens bakgrunn som  sivilingeniør og min som organisasjon & relasjonssystem coach, og trener i sosialkompetanse har mulighet til å tilføre noe helt unikt.

Majken har selv lagt ned mye tid og arbeid i å lære om «hverdagspolitikken» i organisasjoner. Se hennes innlegg om Bekjennelse fra en lederkonsulent.  Hun har brukt tid på å lese, trene og jobbe med egen evne til å forstå seg selv og andre, og som meg vet hun at dette er livslang læring.

Effektive organisasjoner scorer høyt både på IQ og EQ. Vi har lyst til å bidra til å skape mer effektive organisasjoner gjennom å være effektive endringsagenter selv, og å bidra til økt EQ i organisasjonene vi jobber for.

Comoxie og C-MOMENTUM AS utvikler «EQ for prosjektledere»

Majken Askeland i Comoxie er sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse på master og doktorgradsnivå. Hennes spisskompetanse er operasjonalisering av strategi, organisatoriske og individuelle endringsprosesser.

Sammen er vår kompetanse unik og målrettet. Derfor kobler vi oss nå sammen og utvikler et program som bidrar til et «EQ løft» for prosjektledere.

Jeg har vanskelig for å sitte stille av bare begeistring! Dette er en drøm som er gått i oppfyllelse. Ikke bare får jeg jobbe med en fagperson jeg har stor respekt for, men hun befinner seg i Bergen!!  Jeg bobler over av glede og iver! Vi vil lære masse av hverandre i prosessen, – kunnskap  som også vil komme våre kunder til gode. Fra ord til handling gjelder hele veien og jeg ser frem til et spennende, faglig nyttig og personlig givende samarbeid.

To piloter

Vi har nå kommet dit at vi vil jobbe sammen med to kunder for å lande konseptet. Disse to pilotene vil være en fortettet og overordnet versjon av det endelige programmet. Det gir noen saftige munnfuller med smakebiter og helt konkrete verktøy og ferdigheter som pilotdeltakerne kan ta med seg og begynne å bruke med en gang. EQ for prosjektledere er herved i gang!

Kontakt oss for å snakke om gjennomføring av pilot.

Hvorfor sommerferien er farlig for forholdet

Samlivsbrudd_blogg

Sommeren er høysesong for samlivskonflikter. Vi har høye forventninger, drømmer, lengsler og behov. Vi har sett frem til ferien lenge og det er mye vi skal få til på noen korte sommeruker. Og så blir vi skuffet.

Vi skuffes fordi ønsker og virkelighet ikke samsvarer. Partneren er ikke tankeleser. Hver høst taler avisoverskriftene sitt tydelige språk om samlivsbrudd. Vi tåler ikke å ha ferie sammen.

Hvorfor er det slik?

Ofte er det slik at forskjellige behov krasjer. Vi antar, håper på det beste, men unnlater å ta de viktige samtalene om forventningene vi har. Andre ganger tror vi at vi tar praten, men egentlig kommer vi med en lang kravliste og med liten evne til å lytte. Vi tar mye som en selvfølge selv om vi vet bedre. Og kanskje viktigst av alt; – vi glemmer å sjekke inn med hva kjæreste-relasjonen har behov for.

Hun har behov og forventning. Han har behov og forventning. Og par-relasjonen har også behov og forventning!

Fra næringslivet vet vi at team som skal jobbe godt sammen er helt avhengige av å skape gode rammer, ha dialog om forventninger og antakelser, lage kjøreregler, sortere roller og ikke minst stille spørsmål som:

Hvilke kjøreregler har vi når det blir vanskelig og det ikke går slik vi hadde tenkt?

Hva er mulige problemer vi skal være oppmerksomme på i forkant?

De samme spørsmålene er det viktig å ta inn i par-relasjonen og familien.

45% vil skille seg etter ferien. Det er et høyt tall. Et tall som koster mye. Ikke bare for det enkelte paret, barn og nærmeste familie og venner, men også for arbeidsgiver og næringsliv.

Vær i forkant og unngå å bli statistikk! Det er ikke alltid så mye som skal til om man legger til rette for det. De er ofte små endringer som skal til for å utgjøre store, positive forskjeller.

Det kan ofte være vanskelig å ta en slik prat alene. Ved hjelp av en erfaren prosessveileder som kan sitt fag, får par veiledning og hjelp til å skape gode rammer samt «kart og kompass» for videre dialog. Dette er ren investering i parforholdet.

Ta kontakt for spørsmål ang. veilednings time i juni. Vi har 20% på veiledningstimer som bestilles innen 10 juni.