Hvordan vurderer du deg selv som leder?

Contemplate

Hva er effekten av ditt lederskap? Har du den effekten du tror du har? Hvordan vet du det? Leder du dine ansatte, medarbeidere og team på en overbevisende og tillitvekkende måte? Dersom du svarer ja, – hvordan vet du at du faktisk gjør det?

Uten å mene det skaper vi ofte misforståelser som kan gjøre arbeidsdagen unødvendig vanskelig for dem vi jobber med. Vi tror vi er tydelige og klare, men glemmer at andre ikke ser verden slik vi selv gjør.

Hva kan du gjøre med det?
Skritt nr 1 er å være klar over det. De neste skrittene handler om å gjøre noe med det. De første spørsmålene å stille seg høres kanskje fryktelig dumme ut, men jeg opplever ofte at de ikke er så lett å svare på.

Hva er jobben din? Hva er din rolle og dine ansvarsområder som leder? Gjør du stort sett det du er komfortabel og kjent med – det du alltid har gjort – eller strekker du deg utenfor komfortsonen, går den ekstra milen, gjør det som er nødvendig, om enn ukomfortabelt?

Krever lederrollen din tilpasninger du ikke er forberedt på?

Er du ny som leder eller ny i rollen?  Eller har du hatt lederrollen lenge, men omstendighetene rundt deg er endret? Hva betyr det for deg?

Det krever å vokse i lederrollen. Du må ikke bare utvikle deg selv, men være lydhør for hva omgivelsene dine trenger og har behov for.

Stemmer din oppfatning om hva jobben din går ut på og hva rollen din innebærer overens med det din nærmeste leder tenker og tar for gitt at du vet? Har du styret med deg eller har dere forskjellig oppfatning av ansvarsområder og prioritering? Hvordan er dialogen med HR, tillitsvalgte og fagforening?

Hva er dine forventninger til deg selv? Hva er din leders forventning til deg? Hva er dine medarbeideres forventninger? Vet du, eller antar du?

I mitt arbeid som coach jobber jeg med ledere på forskjellige nivå i organisasjonen. Nesten uten unntak opplever jeg at det er store forskjeller på hvilke forventninger man har til hverandre. Et viktig skritt har derfor vært å tilrettelegge for en litt annen type samtale der coachee og nærmeste leder får sjekket ut antakelser og avklart forventninger. I oppstarten av et coachingssamarbeid har vi for eksempel alltid en tre-veis samtale der forventning avklares, rammene settes og mål gjøres tydelige og konkrete.

Skal man utvikle seg som leder må man få tilbakemelding på jobben som gjøres og hvordan den gjøres. Stakeholders er særdeles viktige støttespillere i denne prosessen.

Det legges også opp til at coachee og nærmeste leder har faste innsjekk for å diskutere og sikre god dialog og informasjonsflyt seg imellom. Dette har vist seg å være uvurderlig. Man får tidlig oppklart misforståelser og sjekket ut antakelser. Man kommer raskere til enighet og finner felles forståelse som sikrer et tydelig felles løp til beste for coachees utvikling som leder. Det har gitt en god plattform for en annerledes måte å prate på som er svært effektiv, lærerik og lønnsom for alle involverte parter.

Jeg møter ofte kunder der nettopp forståelsen for, og forventningene til jobben og rollen de har, ikke er kommunisert tydelig. Da blir det vanskelig å fylle rollen på en god måte. Kostnaden er ofte frustrasjon, dårligere resultater, eller i verste fall at man mister engasjement og kanskje til slutt velger å gå.

Det er jo også gjerne slik at når man har vært i en rolle lenge, ser man ikke helt landskapet rundt seg lenger.

Hvor har du gått deg blind? Hva er det på tide å stille spørsmål ved? Hvor må du skjerpe deg?

  • Les gjennom stillingsbeskrivelsen din. Om du skulle ansette noen i din stilling, hva ville du forventet av vedkommende? Hva ville du lagt vekt på?
  • Lag en oversikt over arbeidsoppgaver og ansvarsområdene du mener du har. Beskriv med dine ord hva lederrollen din innebærer. Skriv ned forventet utfall og resultat av oppgaver og ansvarsområde som ligger under din rolle.
  • Spør dine nærmeste ledere, stakeholders og andre som er relevante hva de forventer av deg og av din rolle.
  • Vær åpen og mottakelig for tilbakemelding. Ikke skyv bort det som ligger utenfor komfortsonen. Vær modig og stødig også om du hører noe annet enn du forventet.

For å vokse og utvikle deg i lederrollen må du finne ut hva du ikke vet. Finne det som ligger i blindsonen, få overblikk og nye perspektiver.  Få tilbakemelding fra andre og se ting litt på avstand.

Leder du andre og ønsker å utvikle deg som leder?
Leder du andre og ønsker å utvikle deg som leder vil du kunne ha nytte av å se nærmere på effekten av ditt lederskap i forhold til team du leder. En Team Leader View™ evaluering viser deg hvordan teamet ditt skårer på 14 ulike produktivitets- og positivitetsfaktorer.  Du vil også få svar på hvor effektfull teamledelsen er.

Er du klar for å ta neste skritt? Vi står klare til å hjelpe deg!

Klikk her for å få en gratis evaluering av ditt team og din teamledelse.

Fra drøm til suksess

FølgeEnDrøm

Når passer det å følge en drøm? Leste du forrige blogginnlegg har du kanskje gjort deg noen tanker om det. Her kommer oppfølgeren med tipsene til hvordan du får drømmen frem i lyset.

Lurer du på hva suksess er og hva å lykkes egentlig betyr? Suksess handler om så mye, bare pass på å ikke forveksle den med fasade og «utenpåvellykkethet». Den suksessen jeg snakker om er det som nærer deg fra innsiden Det som gjør at du står oppreist når alt annet faller vekk. Hva det er, er forksjellig for oss alle og derfor må suksess og det å lykkes defineres individuelt. Det kan også se forskjellig ut alt ettersom hvilken arena du fokuserer på og i hvilken fase av livet du er i.

Er det lederen i deg som ønsker å strekke seg? Hvilken del av deg er det som drømmer om suksess og å lykkes, som vil noe annet, – noe mer?

Veien fra drøm til virkelighet er kompleks og sammensatt, unik og særegen. Strevsom, utrolig givende og verdifull. Veien frem er på mange måter viktigere enn selve målet. Jeg har coachet mange små og store drømmer frem i lyset gjennom årene og har lyst å dele noen metoder med deg som jeg ser fungerer. Jeg bruker disse selv også og det har hjulpet meg utallige ganger.

Kjenner du på en liten drøm som kribler og kiler, men ikke helt får se dagens lys? Da er det på tide å kjenne godt etter og lytte innover. Hva er det kriblingen vil fortelle deg

1.    Sett av tid og lytt til den indre stemmen som hvisker. Vær nysgjerrig og åpen. Ta den frem i lyset og hør hva den sier til deg. La den få taletid og legg merke til hva du føler i forhold til det du tenker. Skriv ned tankene og følelsene som dukker opp. Ingen trenger å se dette, – det er kun for deg, så vær ærlig med deg selv. Hva legger du merke til når du ser det du har skrevet? Hva vil du gjøre med det? Lag en tidsfestet plan for hva du vil gjøre.

2.   Det er normalt og sunt å være redd når vi står foran nye nytt og ukjent. Ta frykten på alvor. Det ligger mye god informasjon i frykt om du bruker det konstruktivt. Noen frykttanker går på autopilot og er utdaterte, andre tanker er der for å ta vare på deg og hindre deg i å gjøre noe dumt. Du må skille klinten fra hveten og sortere ut hva som er hva. Spør deg selv: Om 2% av det frykten min sier er sant og viktig å lytte til, hva er det? Hvordan kan jeg bruke frykten som en god samarbeidspartner?
Det er en god idé å skrive dette ned!

Og til fryktspøkelse som fortvilet prøver å holde deg låst i status quo sier du tydelig og fast, med varme og humor «Tusen takk for alt så langt, men nå klarer jeg meg selv.» Si det høyt, ingen trenger å høre deg. Det er lov å le også!

I slutten av tenårene hoppet jeg fallskjerm, en kort karriere riktignok, men nyttig og erfaringsrik. Jeg var redd for å hoppe ut av flyet i 6000 fots høyde. Frykten ble en viktig påminner om å sjekke at skjermen var riktig pakket, at alle prosedyrer satt godt i kroppen, at jeg visste i detalj hva jeg skulle gjøre, – også dersom det gikk galt og skjermen ikke løste seg ut. Så, – ikke la frykten stoppe deg, bruk den konstruktivt.

3.   Ett skritt av gangen. Gjør noe hver dag som bringer deg nærmere drømmen. Hvilke vaner har du som hindrer deg i å være eller gjøre det du drømmer om? Finn ut hva disse er og bytt dem ut med noen som fungerer bedre. Ett skritt av gangen, små justeringer og kurskorrigeringer utgjør stor effekt over tid.

4.   Bli med i en mastermindgruppe. En mastermindgruppe er en gruppe som møtes jevnlig med formål om å støtte, utfordre, samhandle, hjelpe og ansvarliggjøre hverandre i å nå mål gjennom å dele kunnskap og ekspertise. Gruppens medlemmer er gjensidig forpliktet til gruppens regler og formål. Man kan starte sin egen gruppe eller søke om å være med i en eksisterende eller ny gruppe.

Del gjerne i kommentarfeltet hvordan disse tipsene er nyttige for deg og hvordand du vil bruke dem. Har du noen gode tips du vil dele? Legg inn i kommentarfeltet og bidra til å inspirere andre.

Gode mastermindgrupper
Mastermindgrupper fungerer best når de fasiliteres av en dyktig prosessleder eller coach og gruppesammensetningen er nøye gjennomtenkt. Opptak i gruppe bør skje gjennom søknad og intervju. Gruppestørrelse er fra 4 – 6 personer. Fellesnevner er at medlemmene både ønsker å bidra til gruppen og er villige til følge opp beslutninger og avtaler. I gode grupper går det sport i å nå målene man har satt seg og man setter sin ære i å møte forberedt. En godt fungerende gruppe består av medlemmer som er ærlige og modige støttespillere, vil ditt beste, tror på deg og våger å være direkte.

Vi trenger alle et sted der vi kan la masken falle, gi og få hjelp og innspill, bli trodd på, løftet og holdt ansvarlig. Rett og slett en gruppe likesinnede mennesker som genuint ønsker at du skal lykkes med de målene du setter deg og som vil være med å feire små og store seire, som forstår og respekterer hva det krever å nå dit du vil.

Nå er det DIN TUR! Å våge å drømme, finne veien og ta små skritt for å sette drømmen ut i livet er viktig. Det handler om livskvalitet, glede og å høre til i eget liv. Del gjerne dine tanker, – da gjør du det mer levende for deg selv, men ikke minst kan du være med å inspirere andre. Å høre om andres drømmer er gøy! Jeg blir både inspirert, glad og takknemlig av det. Så… Hva er noen av dine drømmer?

Vil du være med i en mastermindgruppe? Meld deg på nyhetsbrev og få informasjon når vi begynner opptaksprosessen.

Coachende fremferd i lederrollen

Coachende fremferd
Coachende fremferd i lederrollen sto på agendaen på BusinessBooster novembersamling. En inspirerende gjeng på 10 glade ledere møtte opp og deltok aktivt, lærte om aktiv lytting, effektfulle spørsmål og tok utfordringer på strak arm!

BusinessBooster gir oss boost hver gang! Jeg blir bare mer og mer glad i disse en-gang-i-måneden-tirsdags-samlingene våre. Selv jeg, som er så langt fra et morgen menneske som det er mulig å komme, spretter forventningsfull og glad opp av sengen på et grøsstidlig tidspunkt for å gjøre klart til BusinessBooster samling. Det er helt vidunderlig å få ta i mot forventningsfulle mennesker som har funnet veien til våre lokaler og vil begynne dagen sammen med oss. En drøm er i ferd med å bli virkelighet: Å skape en arena der ledere samles for å få faglig påfyll, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon, – alt i en uformell setting der samhandling, glede og mot står sentralt.

Det har vi fått til! Totalt har vi nå hatt ca 30 ledere innom BusinessBooster denne høsten og tilbakemeldingene vi får er gode. Det varmer!

Ukens samling var preget av aktiv og engasjert deltakelse, stor villighet til å dele og strekke seg utenfor komfortsonen. Det var mye latter, glede og mot og mange  gode innspill.  Tema innenfor coachende fremferd er nettopp på holdning og ståstedet som preger tilnærmingen og kvaliteten i samtalene vi har. Vi vet fra utallige forskningsstudier at ledere og bedrifter som setter av tid til å styrke positivitet og engasjement lykkes. Emosjonell og sosial intelligens er selve byggesteinene for å lykkes, både på kort og lang sikt. Likevel er det noe som ofte nedprioriteres i travle hverdager, – ikke fordi det nødvendigvis krever så mye tid, men det krever bevissthet og tilstedeværelse. Det er MYE å spare på å se mennesker, ta seg tid til å lytte og ha evne til å høre mer enn det som blir sagt med ord. Misforståelser oppklares raskere og konfliktnivå reduseres, for å nevne noe.

I dette ligger også en del av forskjellene på det å lede andre mennesker og det å administrere/organisere. Skal du lede andre, og ser verdien av vekst og utvikling, både din og andres, er det nødvendig å arbeide med selvinnsikt og effekt av egen påvirkning.

Vil du lære mer om dette, hvordan du lykkes  med relasjonell ledelse, innøve ferdigheter og verktøy for coachende kommunikasjon kan du melde deg på seminar 23. – 24.  januar der tema coachende kommunikasjon. Vi jobber med coaching som metode med vekt på dialog, holdning, tilnærming og atferd i tillegg til selvledelse, EQ og sosial intelligens. Les mer om seminaret her.

Følg med for oppdatering og påmelding til neste BusinessBooster og husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt, lik oss og kommenter gjerne her eller på Facebook! Vi legger ikke skjul på at vi ønsker at mange flere kjenner til oss og hva vi driver med. Jo flere som kjenner oss, jo flere når vi ut til og desto større mulighet  har vi til å hjelpe ledere med å utvikle modig lederskap, tenke helhetlig og fremtidsrettet. Vi brenner for å øke kunnskap, kompetanse, ferdigheter og trygghet til å stå i mellommenneskelige relasjoner og håndtere de utfordringene som kommer når mennesker jobber sammen. Vi vet det er et stort behov for dette!

Her er noen av ordene som ble sagt i oppsummeringen etter tirsdagens samling:

Inspirerende, bevisstgjørende, refleksjon, takknemlig, spennende, viktig, lærerikt, nyttig

Vi gleder oss til neste gang som er 3. desember. Sjekk innom BusinessBooster siden for tema, oppdatering og påmelding.
BusinessBooster – en uformell arena der ledere kan inspirere, inspireres, dele kompetanse, få faglig påfyll, knytte kontakter og få ny energi.

Det virkelige nederlaget

Hiding

Tidligere denne uken pratet jeg med en medstudent om organisasjonen han jobber i og de mange utfordringene de sliter med. Stikkord var lavt engasjement, mistrivsel, høy turnover, svikt i rutiner og manglende målfokus.

Med andre ord er det dysfunksjonalitet og svikt på flere nivå som pr i dag får fortsette å eskalere til skade for både organisasjonen og menneskene som utgjør den. Slike forhold fremkommer ikke unntaksvis eller sjelden, men er i varierende grad tilstede i de fleste virksomheter. Det snakkes lite om, men det blir stadig tydeligere, hvor avgjørende mellommenneskelig samhandling er.

Studiet jeg tar (kreativitet, innovasjon og forrretningsutvikling v/Markedshøgskolen) vektlegger i stor grad viktigheten av forståelse for de mellommenneskelige aspektene i organisasjonsutvikling, noe som også farget vår diskusjon om hva i all verden min medstudents organisasjon burde gjøre med sin nåværende situasjon. I og med at problemene er mange, tilsynelatende innviklet og fordelt på alle nivåer i organisasjonen ble den eneste logiske konklusjonen et skrikende behov for bedre lederskap.

Eller som min medstudent sa med trøkk og engasjement: “Vi trenger ledere med balls!”  Da jeg så spurte om hvordan organisasjonen jobber for å utvikle det lederskapet bedriften har behov for, fikk jeg til svar at de ikke gjør noe som helst. Det er ingen av dem som gir uttrykk for at de verken vil føle, eller føler ansvarlighet. Videre hadde han en teori som for meg var både tanke – og urovekkende:

«Ledelsen motsetter seg mest sannsynlig å gjøre det som trengs – nemlig jobbe med seg selv, fordi det å innhente den nødvendige hjelpen og kompetansen vil oppleves som et personlig og profesjonelt nederlag. Ikke minst åpner det for frykten om hvordan ansatte, kolleger, og medarbeidere tolker lederevnen.»

Er dette en tanke og holdning som er gjenkjennelig? Og hva skjer med organisasjoner under slike forutsetninger?

Svaret på det siste spørsmålet er nok at det overhodet ikke går bra. For mange organisasjoner kan det sikkert skure og gå over en tid, men jeg aner at timeglasset er i ferd med å renne ut for virksomheter som ikke evner å utvikle god samhandling, kultur og lederskap. Aksepterer vi virkelig slike lammelser? Det urovekkende er i så tilfelle hvilke følger dette har, både på organisasjons- og individnivå.

For å svare på mitt eget spørsmål vil jeg argumentere for at svaret er ja. I altfor mange tilfeller aksepterer vi ledere som ikke evner å motivere. Som ikke evner å samle, som ikke evner å ta beslutninger, som ikke evner å ta ansvar – som ikke leder. Organisasjonen beskrevet over er bare ett eksempel på nettopp dette.
Studiet mitt tar også for seg en rekke ledelsesteorier, og det finnes mange sjekklister hvor en god leders kvaliteter, evner og ferdigheter er listet opp og ned. Definisjonene og kravene som indikerer godt lederskap er med andre ord spesifisert. Tilbudet og muligheten til å utvikle, lære og trene på de viktige nøkkelferdighetene har derimot frem til nå vært forsvinnende liten, noe jeg tror er en av hovedårsakene til at mange i dag sliter med å mestre lederrollen. Å være leder krever selvinnsikt. At man setter av tid til refleksjon og evaluerer egen rolle, holdning og fremferd. Se også vår artikkelserie om lederegenskaper.

Å plassere noen i en lederrolle uten å sørge for at de har tilstrekkelig lederkompetanse er som å gi noen sertifikatet uten å gi dem en eneste kjøretime. Heldigvis begynner ferdighetstrening for ledere – både som resultat og konsekvens av kravene som stilles fremover, til å bli stadig mer integrert i ulike studier. Jeg tror og håper at det vil resultere i en fremvoksende generasjon ledere med sterkere utgangspunkt og forståelse for viktigheten av mellommenneskelig kompetanse og ferdighetstrening.

Like viktig som at ledertrening integreres i studier er integrering av lederferdigheter i arbeidslivet. Det er viktig at lederkompetanse settes på agendaen og at utvikling av lederskap og mennesker går hånd i hånd med bedriftens mål og virke. Å utruste ledere med nødvendige ferdigheter, selvinnsikt og kompetanse til å mestre lederrollen er å utruste organisasjonen til å lykkes – å la være vil føre til det virkelige nederlag.

Som ung, ambisiøs student er mitt perspektiv at fremtiden krever modige ledere. Ledere som tar tak og som jobber forebyggende i organisasjonen. Alt tyder på at bedrifter som havner i en type tilstand lik den min medstudent fortalte om, ikke vil overleve under fremtidens krav og vilkår. Kostnaden på motivasjon, engasjement og mestring er også stor på individuelt plan i slike virksomheter.

Hvordan ser det ut der du jobber?

Hva kan du ta tak i for å øke ditt og andres engasjement?

Tekst: Marin Jebsen, student på Markedshøgskolen, Oslo

BusinessBooster!

BusinessBooster_Leni

Mitt siste blogginnlegg om å være “Mamma for alltid” var ikke enkelt å dele. Jeg måtte ta sats, svelge usikkerhet og våge å være sårbar. Risikere å ikke bli møtt, sett eller forstått. Stor var derfor gleden over de mange kloke og gjennomtenkte kommentarene jeg fikk. Jeg ble dypt rørt over hva dere delte. Det styrket mitt ståsted ytterligere om at vi må våge å være åpne, tilstede, sårbare og modige. Vi må være svake for å være sterke, og sterke for å være svake.

Jeg har et brennende ønske om å være med å skape arbeidsplasser der det er plass til hele mennesket – og hele mennesker. Der det å bli sett, løfte og sette  pris på er en selvfølge, og det er trygt å være kreativ og nyskapende. Engasjement som verdsettes og det er lov å bry seg.  Der det er plass til å utvikle seg og der er mot til å lede og modig lederskap, ikke bare innenfor stilling og tittel, men på individuelt nivå også. Der den enkeltes ansvarlighet gjelder og man trives fordi man ser verdien av det man skaper og man vet at man gjør en forskjell. Arbeidet gir mening. Man har eierskap og glede.

Vi tilbringer så mange timer av dagen og livet vårt på jobb. Det skulle bare mangle om ikke disse timene ble nyttet fullt ut til beste for bedriften og hver enkelt. Jeg øsnker meg arbeidsplasser der det lov å ikke alltid ha svarene, mens det alltid er lov å stille spørsmål. Der man strekker seg inn i det ukjente, fordi plattformen man står på er solid nok til å takle det. Der det er plass til den enkelte når man går gjennom tøffe faser i livet. Arbeidsplasser med kompetanse til å håndtere relasjonelle og mellommenneskelig utfordringer og evne til å snu utfordringer til muligheter. Ledelse som ser verdien av konflikt (! – mer om dette senere) og har praktiske verktøy og ferdigheter for å kunne nyttiggjøre mangfoldet.

En drøm jeg har hatt lenge er å ha åpne inspirasjonssamlinger med faglig påfyll til lederrollen. Nå er drømmen i ferd med å realiseres og første tirsdag i september starter vi opp med vår første BusinessBooster!

Guess what: Samlingene er gratis og jeg gleder meg skikkelig til å samle dyktige ledere som vil utvikle og dele av sin kompetanse.

Første samling vil handle om noe de færreste av oss kommer utenom og som de fleste av oss gruer oss for mer enn godt er. Tema er møtestruktur, – hvordan snu tunge og slitsomme møter til nyttige, engasjerende og meningsfylte møter?

Vår livskvalitet preges ikke minst av timene vi tilbringer på jobb. Ingen av oss, verken vi personlig eller bedriftene vi jobber for, har godt av kjedelige møter. Det koster, både økonomisk og helsemessig. Patrick Lencioni skriver om dette i blant annet “Death by Meeting”.

Death by Meeting

I ukene fremover kommer jeg til å ta opp tema som inngår i ledelse og relasjonskompetanse. Jeg kommer til å bruke av min erfaring og kunnskap innenfor RSI@Work til å ta opp viktige emner. Noen ganger som refleksjoner, noen ganger med praktiske  tips og info til hva du kan gjøre.Vi trenger alle et boost av og til. Et løft, påfyll, nye tanker, kunnskap og ferdigheter for å vokse i lederrollen eller utvikle oss som mennesker.

Mitt liv og min jobb henger sammen. Hva jeg gjør det ene stedet får ringvirkning over i det andre. Slik er det med oss alle. Og igjen, nettopp derfor vil det noen ganger ikke være skille mellom ledelse i liv og ledelse på jobb.

Følger du med meg på reisen? Hvilke tema ønsker du at vi tar opp?

OBS!! Det er begrenset med plasser på BusinessBooster så meld deg på med en gang.

Legg gjerne igjen navn og e-post og få informasjon om kurs, tips, oppdatering og ikke minst tema for BusinessBooster samlingene!

Klar for å være med på første BusinessBooster tirsdag 3 september?

På stier av hverdagsglede

hverdagsglede_lykkeboblerjpg

Hverdagsgleder er små skatter av lykkebobler som ligger å venter på oss, – ofte der vi minst venter det.

«Jakt etter hverdagsgleder» har lenge vært et tema for meg. Når livet er tøft, er det å ha fokus på glede helt nødvendig for å komme gjennom dagene på en god måte, enten det er på jobb eller privat. Hverdagene er det mange av og hver dag er det livet består av! Da blir det nettopp i hverdagen, eller hver dag, vi trenger å legge merke til gleden.

Jeg er en av dem som kan bli litt oppgitt og mismodig av å lese og høre om alt det grusomme som skjer i verden. Eller føle at jeg kommer til kort. Jeg tar gjerne en sving innom negativt selvsnakk og minner meg selv på alt jeg burde gjøre, men som jeg likevel finner gode grunner til å velge bort. Eller jeg har en rusletur innen janteloven og snuser litt på mindre oppløftende formaninger. Jeg bor ikke i dette landskapet, men jeg har turistvisum som nyttes fra tid til annen. Jeg er ikke alene her, det er trangt om plassen til tiden selv om det ikke er et “blivendes” sted.

Så tar livet en brå sving. Ting settes i perspektiv, og det eneste som virkelig gjelder er å hente frem gleder, takknemlighet, raushet og tålmodighet. Vi trenger gleden for å ha gode krefter til utfordringer vi møter.

Det vi fokuserer på forsterkes. I alle vanskeligheter og utfordringene jeg har stått i, enten privat eller i jobbsammenheng, har det nettopp blitt så uvurderlig viktig å legge merke til hverdagsgledene, se det beste i enhver situasjon og velge å se muligheter og lyspunkt.

I dag ble det klart for meg at jeg trenger ikke jakte på hverdagsgleden. Jeg går jo på stier av hverdagsglede!

Hva er egentlig hverdagsglede og små skatter av lykkebobler?

For meg er det å møte mennesker som er rause, gir av seg selv. Det er barna mine som møter meg med ubetinget kjærlighet. Venner som deler lykke og sårbarhet.

Det er min yngste sønns øyne som lyser av glede og takknemmelighet. Min datters viljestyrke og målrettethet. Min nest eldste sønns omsorg og hjelpsomhet. Minnene om min eldste sønn og hans glede over livet.

Solen som skinner etter dager med regn. Mild luft mot ansiktet. Mitt vidunderlige kontor som gir meg så lykkeboble-opplevelser hver dag. Et smil fra en fremmed. En venn som ringer for å høre hvordan det går.

En kollega som kommer innom for å dele et vakkert dikt. Gode samtaler.

Kunder som når sine mål og oppdager fornyet glede og kraft. Dører jeg får lov å åpne. En mail med gode ord. Blomster. Å bety noe for et annet menneske. Å kunne spre glede. Å hjelpe til.

Det er så mye, og så uendelig mye mer. Til sist, og helt avgjørende; at jeg er til stede i eget liv og har nærvær til å glede meg over det som er.

Det er stor avstand mellom å jakte på hverdagsgleden og å erkjenne at stiene jeg går på er fylt av gleder. Det er et valg å lukke opp øyne og hjerte og legge merke til alt det vakre og gode som også finnes rundt meg.

Hvordan tar vi med oss dette inn i jobben? Hvordan påvirker hverdagsgleder lederrollen? Mer om det i neste blogginnlegg!

Inntil da kan du sanke hverdagsgleder, – så mange du finner!

Hva er dine hverdagsgleder?

Tar deg tid til å glede deg over gledene!