Coachende kommunikasjon & ledelse

– aktiv dialog med coaching som metode

Kurs

Seminar i “Coachende kommunikasjon & ledelse” er et praktisk rettet seminar for ledere på alle nivå som vil bruke situasjonstilpasset lederstil og coachende kommunikasjon for å skape gode resultater gjennom engasjerte medarbeidere.

Skal du få mennesker til å yte sitt beste, må du ikke bare forstå hva som driver dem, du må også evne å få det frem.
____________

Hvorfor skal du ta coachende kommunikasjon & ledelse?

Tidligere deltakere sier:

Seminaret i “coachende kommunikasjon & ledelse” burde vært obligatorisk for alle ledere og mellomledere. ~ Klinkkleder, privat sykehus

Coachende kommunikasjon har gitt verktøy som gir meg den tryggheten jeg trenger i min leder rolle, styrket utvikling av selvledelse og gitt bedre håndtering av konfliktsituasjoner. Jeg er mer tilstede i samtaler. Leder, privat sektor

Dyktig, åpen, trygg og gir tillit. Stor faglig kompetanse, tilstedeværelse og nysgjerrighet. Leni er fantastisk engasjerende, skaper god atmosfære, og inkluderer med varme og humor. ~ Avdelingsleder, offentlig sektor

________________________________

For den du leder bidrar coachende kommunikasjon & ledelse til å:

 • Utvikle kommunikasjonsferdigheter, selvinnsikt, sosiale ferdigheter og styrke ansvar for egen utvikling og selvledelse
 • Styrke mestringstro og øke effektivitet i valgsituasjoner
 • Ha et positivt menneskesyn og aktivt løsningsfokus
 • Ha fokus på å støtte og å utfordre til aktiv handling og læring
 • Være tillitsbyggende og konfliktreduserende

Coaching er en praktisk ferdighet og seminaret er derfor bygget opp med hovedfokus på praktiske øvelser for å lære metodikk og ferdigheter. Kurset gir teoretisk bakgrunn for å skape nødvendig forståelse for hva coaching er.

Det legges vekt på å styrke viktige kommunikasjonsferdigheter som lytting, bruk av nysgjerrighet, aktivt nærvær, intuisjon, og selvkontroll, samt stille kraftfulle spørsmål som bidrar til økt bevissthet, ansvarstaking, handling og læring for den du snakker med. Vi vil også jobbe med nonverbal kommunikasjon, tillitsforsterkende dialog, og ansvarliggjøring.

Du får trening i coachingferdigheter gjennom faglige innlegg, praktiske øvelser og refleksjon. Du vil få flere muligheter til å trene deg på coachende fremferd samt få veiledning og tilbakemelding.

Seminaret passer for ledere på alle nivå i organisasjonen, HR, kundeservice, styreledere og for deg som vil utvikle gode samhandlingsevner, positiv kultur, fordype egen selvinnsikt og ønsker å bidra til menneskers vekst og utvikling.

Fag kan læres, lederskap må utvikles
En fellesnevner for ledere som leverer de beste resultater over tid er høy grad av emosjonell intelligens (EQ) og sosial kompetanse. Uten dette kan man ha den beste lederutdannelse, erfaring, analytiske evne og intensjon, være strategisk, visjonær og et oppkomme av gode ideer, men man vil fortsatt, i følge forskning, ikke klare å utvise optimalt lederskap.

Hva er EQ?
Forskning har delt EQ inn i fem kompetanser: Empati, motivasjon, selvinnsikt, selvledelse og sosiale ferdigheter. Disse står sentralt på vårt seminar i «Coachende kommunikasjon & ledelse». Vil du prestere godt over tid, stå stødig i motgang, være konkurransedyktig og beholde dyktige medarbeidere, må du sette av tid til å trene på lederferdigheter og investere i lederutvikling med utgangspunkt i EQ og sosialkompetanse.

Seminaret er for ledere som vil:

  • Forstå når du skal lede, styre, støtte, hjelpe og strukturere for å oppnå best mulig resultat
  • Skape høyere produktivitet
  • Redusere sykefravær
  • Styrke endringskapasitet
  • Forbedre kundetilfredshet
  • Redusere konfliktnivå
  • Bli gode på å stille de rette spørsmålene
  • Skape gode resultater gjennom engasjerte medarbeidere og høyprestasjons-team
  • «Knekke koden» på hva som får mennesker til å yte sitt beste

Du får verktøy og ferdigheter som hjelper dine medarbeidere å:

  • Bli mer proaktive og ta større ansvar
  • Styrke omstillingsevne
  • Bli mer løsningsorienterte
  • Bli bedre på samhandling og prioritering
  • Vise større forpliktelse til gjennomføring
  • Ha det bedre på jobb

Tilbake på jobb har du:

 • Nye perspektiver og ny kunnskap som hjelper deg å takle dine daglige utfordringer
 • Praktiske ferdigheter, mot og trygghet til å anvende situasjonstilpasset lederstil
 • Verktøy til å forenkle komplekse mellommenneskelige situasjoner på en god måte
 • Trygghet til å håndtere konflikter med varme og tydelighet
 • Kunnskap om hva som driver mennesker til å yte sitt beste og hva DU kan gjøre for å få det til

Praktisk om seminaret:
Seminaret gir en kort teoretisk innføring i coachingens grunnprinsipper, hvordan coachende ledelse kan benyttes og når det ikke er hensiktsmessig. Hovedfokus er på praktisk anvendelse og bruk av ferdigheter og verktøy samt implementering  i arbeidshverdagen for å skape gode resultater.

Deltakerne vil få flere muligheter til å trene gjennom praktiske øvelser, motta veiledning og tilbakemelding samt tid til egen refleksjon

Vi anbefaler gjerne flere fra samme bedrift å delta sammen for å skape felles plattform og forståelse. Dette gir rom for erfaringsutveksling, sikrer godt læringsutbytte, og mulighet til effektfull trening og tilbakemelding.
Maks antall deltakere: 12

Konkakt oss for bedriftsinternt program eller dato for neste åpne seminar.
Se også vår hovedside for flere team- og lederprogram.

Skal du få mennesker til å yte sitt beste, må du ikke bare forstå hva som driver dem, du må også evne å få det frem.